Aktualności PSP Turek

Narada szkoleniowa z OSP.

news

W dniu 12 maja 2015 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku odbyła się narada z Komendantami i Prezesami Gminnymi OSP RP z terenu powiatu tureckiego włączonymi do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Naradzie przewodniczył Komendant Powiatowy PSP w Turku st.bryg. Leonard Soja, st.bryg. Dariusz Stasiak. Głównymi tematami poruszanymi podczas narady były sprawy operacyjne dotyczące organizacji ratownictwa i prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki KSRG oraz planowanie zakupów ze sprzętu ze środków dotacji dla KSRG. Podczas narady ustalono harmonogram zawodów gminnych dla jednostek OSP (w załączniku).  

Młodzi strażacy i harcerze razem dbają o środowisko naturalne

news

W sobotę 9 maja 2015 roku druhowie z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Turek i Drużyny Harcerskiej z Gimnazium nr 2 w Turku wspólnie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych zorganizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarna w Turku przy współpracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku, Nadleśnictwa Turek oraz Gimazium nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku. Programem zajęć była praktyczna edukacja młodzieży w zakresie działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego poprzez sprzątanie lasu z śmieci w rejonie przeciwpożarowego zbiornika wodnego w Bogdałowie.  

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2015

news

 W dniu 2.05.2015r w Tokarach odbyły się XVII Powiatowe Obchody „Dnia Strażaka”. W tym roku obchodzone wyjątkowo uroczyście, w związku z jubileuszem 100 lecia jednostki OSP Tokary oraz 80 leciem orkiestry działającej w jednostce w Tokarach. Uroczystość została zorganizowana wspólnie przez Zarząd Powiatowy Oddziału Związku OSP RP w Turku, Komendę Powiatową PSP w Turku, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP w Kawęczynie oraz jednostkę OSP Tokary.

Strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej uczcili Dzień Flagi

news

2-go maja w całym kraju obchodzimy Dzień Flagi Państwowej Rzeczpospolitej Polskiej, dla uczenia tego święta strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku uroczyście wciągnęli Flagę Państwową na maszt znajdujący się przy siedzibie swojej komendy to jest przy ulicy Świętego Floriana w Turku.

 

Doskonalenie zawodowe w kwietniu

news

 W miesiącu kwietniu doskonalenie zawodowe strażaków JRG Turek skupiało się na następujących blokach tematycznych:
- pożary lasów, łąk i nieużytków,
- dostarczanie wody do pożarów na duże odległości,
- współpraca z LPR,
- ratownictwo techniczne z elementami kpp.

© Państwowa Straż Pożarna w Turku - www.straz.turek.pl
realizacja web-studio.pl