Aktualności PSP Turek

Spotkanie opłatkowo-noworoczne Zarządu Powiatowego

news

 W dniu 16 stycznia br. w sali OSP Ruda odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowo-noworoczne Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Turku.

Wietrzny weekend

 W dniach 10 i 11 stycznia br. ma terenie powiatu tureckiego Państwowa Straż Pożarna odnotowała 9 interwencji związanych z usuwaniem skutków wichur. Większość z nich - bo aż siedem przypadków - dotyczyło powalonych drzew, które tarasowały drogi i stwarzały zagrożenia dla kierowców.

Wielkopolska akcja edukacyjna otwarte strażnice

news

 W dniu 04 stycznia br. po raz kolejny mieszkańcy miasta i powiatu tureckiego mieli okazję do zapoznania się z pracą strażaka w ramach trwającej akcji edukacyjnej „Otwarte Strażnice”.

Doskonalenie zawodowe - grudzień

news

 Miesiąc grudzień minął dla strażaków JRG Turek pod hasłem realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodno-lodowego, kontynuacji zajęć z pożarów wewnętrznych mieszkań oraz działań z udziałem gazów skroplonych

Odprawa kadry dowódczej

news

 W dniu 30.12.2014r w KP PSP Turek odbyła się odprawa  kadry dowódczej tut. Komendy.

© Państwowa Straż Pożarna w Turku - www.straz.turek.pl
realizacja web-studio.pl