Kancelarie prawne a mobbing w pracy

Kancelarie prawne a mobbing w pracy

Pracownicy i wielu pracodawców wie, że mobbing to nadzwyczaj negatywne postępowanie, choć raczej niewiele osób nim potraktowanym poszukuje respektowania swoich praw. Czy faktycznie z szefostwem nie da się wygrać, a o rekompensacie lepiej zapomnieć?

Doświadczyłem mobbingu. Czy sędzia mi uwierzy?

W przypadku gdy w zakładzie są zauważalne działania lub akty ze znamionami upokarzania lub zastraszania, odnotowujemy typowy przypadek mobbingu. Aby stwierdzić przestępstwo, działania winnego powinny przyczyniać się do pogorszenia opinii na temat przydatności pracownika. Co więcej, wszystko to zmierza do zdeprecjonowania albo wyszydzenia pracownika, a następnie odseparowania go od grona czy zespołu personelu.

Mobbing może zajść jako pojedynczy epizod, jednak groźniejsze są jego długotrwałe wersje. Mobbing nieincydentalny dotyczy przypadków, kiedy przestępcze gnębienie pojawia się częściej niż raz na tydzień. W toku postępowania antymobbingowego powinno się wykazać, że takie działanie odbywało się z zamiarem osiągnięcia konkretnego celu. Najcięższe epizody mobbingu częstokroć doprowadzały zaniżania samooceny, spadku wydajności, a nawet problemów o charakterze depresyjnym. Aby precyzyjnie rozpoznać, czy postępowanie kierownictwa spełnia przesłanki mobbingu, warto zwrócić się o pomoc, jaką oferuje adwokat Łódź, Kalisz, czy Bydgoszcz to miejsca, gdzie bez problemu wyszukasz specjalistów, którzy przeanalizują Twoją sprawę.

Czy za mobbing można liczyć na zadośćuczynienie?

Jeśli przewód sądowy zakończy się sukcesem, sąd zasądzi zadośćuczynienie, które zapłaci pozwany. Jednak kwota jest ustalana jednostkowo, dlatego że składa się na nią wiele czynników. Najlepiej przekazać dane o nękaniu i wszelkie informacje o firmie adwokatowi do określenia pieniędzy do otrzymania. Znane casusy zasądzenia odszkodowania zaczynają się od mniej więcej 5 tys. zł, ale częstokroć świadczenie wynosi 20, 50 albo i 100 tys. zł.
Zwykle zwykły spór z kierownikiem to zbyt mało, aby doprowadzić do rozprawy. Prawnik podpowie, jak zdobyć i pokazać dowody oraz poszuka i przekona do zeznań Twoich sojuszników.