Projektowanie konstrukcji stalowych – o czym powinno się pamiętać

Projektowanie konstrukcji stalowych – o czym powinno się pamiętać

Przemysłowi potrzeba dużych ilości stalowych konstrukcji. Trudno byłoby do tego używać gotowych rozwiązań – w każdym przypadku powinno się dopasować konstrukcję do wymogów inwestora. W jaki sposób jednak wygląda projektowanie konstrukcji stalowych?

Projektowanie konstrukcji stalowych – etapy

Za projektowanie konstrukcji stalowych odpowiada grupa projektowa, dlatego że to złożona i wysoce wyczerpująca praca. Najważniejsze fazy to czas wstępnej wizualizacji i tworzenie planów statycznych. Konieczne jest przewidywanie różnorakich naprężeń i wyliczenie energii wewnętrznych. Należy zdefiniować jednostkowe wymiary, sporządzić wykresy i stworzyć opis techniczny.

Końcowy efekt zależy od dokładności prowadzonej operacji. Podczas tego zajęcia warto brać pod uwagę obostrzenia, jakie przynosi zbiór odpowiednich przepisów prawa budowlanego. To ono jest punktem odniesienia na etapie umieszczania następnych zmian w rysunkach. W wypadku zaistnienia jakichkolwiek niezgodności na każdym etapie zmieniamy plany, by były zgodne z nakreślonymi przepisami.

Cykl kreślenia planów i proces składania konstrukcji stalowych

Projektowanie konstrukcji stalowych obejmuje coś więcej niż zajęcia pokrywające się z normami prawa budowlanego. Inżynierowie mogą stosować rozmaite zaawansowane aplikacje, które dynamizują cykl projektowania, ale dodatkowo pozwalają w zachowaniu najwyższą dokładność w wykonywanych rachunkach. Ryzyko niedokładności ogranicza się do zera. To przykład synergii umysłu ludzkiego i cyfrowych technologii przy trudnym planowaniu.

Ukończenie dokumentacji pozwala wykonywać jednostkowe fragmenty konstrukcji stalowych w fabrykach. Projektant określa typ stali, z której zbuduje się dany profil. To z kolei zależy od zadań instalacji i podłoża, na którym staną.

Projektowanie konstrukcji stalowych i ich wyprodukowanie kończy się dowozem części konstrukcji na miejsce zespolenia, co wymaga starannej organizacji. Przebieg końcowej fazy, czyli właśnie montaż, jest nieskomplikowany i może być wykonywany  bez specjalnej pogody. Stal z uwagi na konstrukcyjne zalety jest coraz chętniej stosowana do budowy nie tylko obiektów o funkcjach industrialnych. Dzięki temu projektowanie konstrukcji stalowych ma ogromne powodzenie w różnych obszarach.