Odwołanie od niesprawiedliwie wystawionego mandatu.

Odwołanie od niesprawiedliwie wystawionego mandatu.

Czasami borykamy się z dylematem dostania niepoprawnie wystawionego mandatu. Przyczynami takiego postępowania jest często nieznajomość prawa albo zdenerwowanie. W wielu przypadkach możemy odwołać się od otrzymanego mandatu. Istnieje parę przypadków, jakie dopuszczają złożenie wniosku o anulowanie mandatu.

Kiedy można ubiegać się o wycofanie mandatu?

W przypadku braku złamania prawa, dopuszczalne jest umorzenie mandatu. W Polsce akty prawa ulegają zmianie dosyć systematycznie, dlatego zdarza się, że pewne postępowania przestają być przewinieniem, zatem nie można być za nie ukaranym. Sprawami istotniejszymi zajmuje się sąd, który może orzec winę konkretnego człowieka i skazać go na więzienie zamiast kary pieniężnej.
Zezwala się na złożenie wniosku o umorzenie kary w przypadku, kiedy postępowanie było tylko i wyłącznie formą obrony własnej oraz koniecznej. Sytuacja, w której przewinienie zostało popełnione przez osobę chorą psychicznie to przypadek, w jakim ukaranie mandatem może zostać unieważnione. Jeśli określenie poprawności wystawienia mandatu jest niemożliwe doskonałym pomysłem jest zasięgnięcie porady z zakresu prawa u wiarygodnego źródła.

Bezpodstawny mandat-jak sobie z tym poradzić?

Aby odwołać się od mandatu, warto spisać wniosek i dostarczyć go do sądu rejonowego, który jest odpowiedni dla terenu, na którym został wystawiony mandat.
Można to zrobić osobiście lub nadać wniosek pocztą, obowiązkowo listem poleconym. W następnej kolejności musimy zaczekać na odpowiedź ze strony sądu. Obowiązkiem sądu jest umieszczenie w odezwie daty posiedzenia, na którym odbędzie się rozpatrzenie wniosku. Naszym obowiązkiem jest pojawienie się w określonym dniu w budynku sądu na rozprawie albo możemy poczekać na pisemną wiadomość o wyniku przeprowadzonych obrad w naszej sprawie. Nie każdy jest w stanie poradzić sobie z samodzielnym napisaniem fachowego pisma, stąd też doskonałym wyjściem z sytuacji jest umówienie się na spotkanie z kompetentnym adwokatem, który poradzi co powinniśmy uwzględnić w naszym piśmie. Bezproblemowo można znaleźć porady prawne Kraków czy Warszawa, ale też w innych polskich miastach.
Aby wybrać kancelarię z dobrą ofertą w jakimkolwiek mieście Polski wystarczy wprowadzić w wyszukiwarkę np. porady prawne Kraków a następnie ukaże nam się lista satysfakcjonujących wyników.
Wnioskowanie o anulowanie grzywny należy zręcznie uargumentować oraz przekazać do 7 dni roboczych od momentu zatwierdzenia mandatu.
Do powinności sądu należy rozważenie wniosku w możliwie najszybszym czasie od jego otrzymania. Nie posiada on natomiast obowiązku przeanalizowania podania w ścisłym przedziale czasowym.